Klijenti

 

agencije preko Web portala mogu pristupiti:

:: Pregledu trenutnog stanja PDV-a.

:: Pregledu finansijskih kartica kupaca.

:: Pregledu finansijskih kartica dobavljača.

:: Pregledu stanja na računima banaka.

:: Pregledu prihoda po mesecima.

:: Pregledu stanja robe (klijentima kojima se vodi robno) sa detaljnim karticama.

:: Pregledu stanja repromaterijala sa detaljnim karticama.

:: Pregledu utrošaka repromaterijala po računima.

:: Pregledu ulaza repromaterijala po računima.

:: Pregledu izlaznih računa.

:: Ostalim izveštajima koje možete prilagoditi po želji.


Finansijskim podacima možete pristupiti preko Android aplikacije koju možete preuzeti sa:

Android app on Google Play

Za pristup podacima preko Android aplikacije ili Web portala, neophodno je da kontaktirate agenciju kako bi ste dobili neophodne parametre.

Ukoliko vam je potrebna pomoć za pristup Web portalu, klikom na link ispod možete preuzeti TeamViewer aplikaciju za podršku na daljinu.