Agencija

 

biroSat osnovana je 1999. godine u Čačku sa osnovnom delatnošću pružanja svih vrsta računovodstvenih usluga.

 

Našim klijentima obezbeđujemo uslugu prema njihovoj delatnosti, načinu i obimu poslovanja.